Skladem

Odborná příručka „ANATOMIE A FYZIOLOGIE NEHTOVHO APARÁTU“

30.49 vč. DPH

Loading...

Popis

Předkládaná publikace je prvním a zatím jediným pokusem o
systematizaci a výklad teoretických a praktických znalostí o anatomii a
fyziologii nehtového aparátu pro odborníky v oblasti manikúry a
pedikúry nejenom v České republice, ale celkově ve světě.
Moderní přístup, představení jen soudobých ověřených informací,
vysoce profesionální úroveň výkladu, široký rozhled autorek a
dlouholetá praxe v oboru jsou klíčovými přednostmi daného díla, které
se nám poštěstilo držet v rukou.

Autorky příručky Bc. Svetlana Raykhman a Mgr. Veronika Vitkovská
provedly při přípravě publikace skutečně globální práci zaměřenou na
studium vědecké a lékařské literatury věnované zvolené problematice
napříč různými zeměmi po celém světě; dále také na studium
terminologie představené v odborných studiích v různých jazycích,
různých teoretických školách a vědeckých směrech, a to se zřetelem
k současné podobě odborného názvosloví a také k jeho dřívějším
vývojovým fázím v různých obdobích. Nebylo snadné všechny tyto
informace získat, jelikož část zdrojů a titulů není veřejně přístupná.
Rozptýlené nejednotné informace autorky pracně zkompletovaly,
nastudovaly, analyzovaly, uspořádaly a přepracovaly pro přístupnější
vnímání.

Zvláštní pozornost autorky věnovaly terminologii, která je bohužel
v současné době neúplná a místy rozporná. Úroveň praktických služeb
v oborech manikúra a pedikúra se čím dál víc zvyšuje, ale teoretické
znalosti se ještě stále opírají o občas zastaralé tradiční pojetí a často jsou
v rozporu s praxí. Právě proto je nyní na čase nehtový aparát podrobněji
prozkoumat a termíny zaktualizovat.
V dnešní době se nejvíc této problematice věnují američtí vědci, s
nimiž autorky měly možnost být v kontaktu a určité aspekty
konzultovat.

Příručka se neomezuje jen na obnovení a upřesnění terminologie, ale
pokouší se také o jedinečné porovnání terminologie anatomické a
odborné v manikérské a pedikérské praxi. Pro snazší orientaci je
příručka vybavena na konci slovníkem termínů.

Pro větší názornost je příručka rozšířena o perfektně realizované
grafické ilustrace a schémata využitelná v práci, a jde tedy o vynikající
ilustrované vydání. Výsledkem prakticky dvouleté práce je dílo, které
bylo sestaveno s cílem pomoci jak studentům v oboru, tak stávajícím
manikérkám a pedikérkám a také školitelům při upřesnění odborné
terminologie a k vysvětlení procesů probíhajících v nehtovém aparátu.
Kniha má sloužit jako obecná příručka a věříme, že se ukáže jako nástroj
užitečný.

Doporučeno pro odborníky v oblasti manikúry a pedikúry.